Kontrola i procedury specjalne

KONTROLA PAŃSTWA KOMPONENTÓW LOTNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM RYGORYSTYCZNYCH PROCESÓW

Nasz zespół laboratorium inspekcji gwarantuje, że nasze komponenty silników lotniczych spełniają najbardziej surowe standardy jakości. Przeprowadzamy kontrolę naszych własnych elementów, a dla wsparcia Państwa łańcucha wartości możemy także zlecić usługi podwykonawcom.

Netur inc. zobowiązuje się do reagowania na potrzeby swoich klientów, zachowania elastyczności i proaktywnego podejścia wobec stale zmieniającego się rynku i nowych technologii. Analiza procesów i ciągłe doskonalenie są integralną częścią filozofii zarządzania.

Kontrola jakości

 • Kontrola wizualna
 • Kontrola wymiarowa
 • Kontrola trójwymiarowa (maszyna CMM)

Laboratorium czystości

 • Kontrola czystości (CPW152 kat. B typu laboratoryjnego) B lab type)
 • Proces czystości w laboratorium sąsiadującym z myjnią

Mycie i konserwacja

 • Mycie końcowe i linia konserwacji produktu (CPW152 kat. C/PK2802) C/ PK2802)
 • Wielokrotne kąpiele oczyszczające odpowiednimi roztworami (rozpuszczalniki i oleje)

PRÓBA

 • Próba ciśnienia
 • Próba masowego natężenia przepływu

In this section

KONTROLA PAŃSTWA KOMPONENTÓW LOTNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM RYGORYSTYCZNYCH PROCESÓW

Nasz zespół laboratorium inspekcji gwarantuje, że nasze komponenty silników lotniczych spełniają najbardziej surowe standardy jakości. Przeprowadzamy kontrolę naszych własnych elementów, a dla wsparcia Państwa łańcucha wartości możemy także zlecić usługi podwykonawcom.

Netur inc. zobowiązuje się do reagowania na potrzeby swoich klientów, zachowania elastyczności i proaktywnego podejścia wobec stale zmieniającego się rynku i nowych technologii. Analiza procesów i ciągłe doskonalenie są integralną częścią filozofii zarządzania.

Kontrola jakości

 • Kontrola wizualna
 • Kontrola wymiarowa
 • Kontrola trójwymiarowa (maszyna CMM)

Laboratorium czystości

 • Kontrola czystości (CPW152 kat. B typu laboratoryjnego) B lab type)
 • Proces czystości w laboratorium sąsiadującym z myjnią

Mycie i konserwacja

 • Mycie końcowe i linia konserwacji produktu (CPW152 kat. C/PK2802) C/ PK2802)
 • Wielokrotne kąpiele oczyszczające odpowiednimi roztworami (rozpuszczalniki i oleje)

PRÓBA

 • Próba ciśnienia
 • Próba masowego natężenia przepływu